Μαθητές του μήνα

Σε αυτή τη στήλη θα ανακοινώνονται τα ονόματα των παιδιών που ξεχώρισαν  με τις επιδόσεις τους  κάθε μήνα.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Μαϊου 2019

Students of the Week

AST e-Class Platform

Κάνουμε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ με τη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία προσφέρει υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και ασκήσεων, πλήρη ενημέρωση γονέων και μαθητών καθώς και ένα σύστημα βαθμολόγησης που καλύπτει όλο το πρόγραμμα σπουδών.

Σύνδεση...

Oxford Dictionary